Chủ nhật, 16/09/2012 - 15:51
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ thành phố Bắc Ninh
Ngày 14- 9, Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đến kiểm tra tại Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy Bắc Ninh quán triệt nghiêm túc, đồng thời chỉ đạo các chi, Đảng bộ trong toàn Đảng bộ đưa nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và giải quyết các vấn đề tư tưởng đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị vào sinh hoạt tại chi, Đảng bộ.

Nhiều cấp ủy, địa phương, đơn vị chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trọng tâm là làm theo và tìm các giải pháp để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác thành công việc thường xuyên, liên tục của tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân…

Đến nay, toàn Đảng bộ có 4 đơn vị (Đảng bộ phường Tiền An, Đảng bộ xã Khắc Niệm, chi bộ Chi cục Thuế, chi bộ Trường THPT Lý Thường Kiệt) được chọn làm điểm trong việc xây dựng bổ sung chuẩn mực đạo đức mới đã hoàn thành (trong tháng 7-2012) và 100% các Đảng bộ xã, phườngđược Thành ủy ký phê duyệt, niêm yết chuẩn mức đạo đức tại các trụ sở của UBND xã, phường. Hầu hết các địa phương, đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với thực tiễn công tác.

Điển hình như: Công an thành phố xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Ngành giáo dục- đào tạo triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; ngành Y tế xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với thực hiện 12 điều “Y đức”…

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Chỉ thị 03 mới đạt ở bước đầu; các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác xuất hiện chưa nhiều; một số cấp ủy còn thiếu chủ động và chưa xác định việc học tập và làm theo gương Bác là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên…

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Ngô Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 tại Đảng bộ thành phố, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các gương điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, chú trọng xây dựng các tiêu chí chuẩn mực nghề nghiệp, lấy kết quả phấn đấu thực hiện theo chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng cá nhân và tập thể…

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra đến kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 tại Đảng bộ phường Tiền An.

Thảo Nguyên
Top

www.newzet.com

baobacninh.com.vn

Apps